Què fem?

COMPANYIES D’ARTS ESCÈNIQUES PROFESSIONALS DE GIRONA
Finalitats Objectius
Integrar totes les companyies i productores professionals d’arts escèniques del territori gironí, legalment constituïdes i que tinguin com a principal activitat la producció i distribució professional d’espectacles d’arts escèniques.
⊕ Posicionar-nos com a col·lectiu en el marc públic i social del territori.
Defensar els interessos comuns davant les institucions.
Ser interlocutors i partícips dels processos de debat i elaboració de normatives de l’Administració pública que ens afecten.
⊕ L’Associació CAEP “COMPANYIES I PRODUCTORES PROFESSIONALS D’ARTS ESCÈNIQUES DE GIRONA” vol tenir veu en l’elaboració i disseny de polítiques culturals del nostre territori per tal d’optimitzar els recursos econòmics.
Donar visibilitat a les companyies de diferents disciplines d’arts escèniques de la província de Girona.
Compartir informació i recursos per tal d’optimitzar-los. Ser un observatori de les problemàtiques que afecten al nostre sector a l’hora de desenvolupar l’activitat professional.
Fomentar la col·laboració amb els diferents equipaments escènics del territori per tal de sumar esforços i poder fer propostes conjuntes de millora del sector amb l’objectiu de posar a disposició dels ciutadans una oferta cultural variada i de qualitat.
⊕ Buscar la complicitat d’aquells equipaments escènics que puguin recolzar processos de creació i residència d’artistes cedint espais o altres equipament tècnics.
 Treballar per la no-precarietat del nostre sector, greument afectat per la crisi dels darrers anys, i evitar la desaparició d’un teixit cultural molt actiu, variat i dinàmic en les comarques gironines.
⊕ Elaborar estratègies de creació de nous públics i treballar per fer de les arts escèniques una eina més a disposició dels centres educatius del territori.
⊕ Esdevenir interlocutors de referència amb les administracions públiques i poder participar en els processos d’elaboració de polítiques adequades al sector.